Ilmoitustaulu


Ilmoituksia

Tiedotteita kouluvuoden tapahtumista

Ilmoitustaulun asiat ovat ainakin pääosin luonteeltaan kestoilmoituksia, jotka ovat voimassa koko kouluvuoden.

  • Koulupäivä alkaa usein klo 9.00 (oppilaat sisälle klo 8.50). Klo 8.10 ja klo 10.00 alkavia päiviä on joillakin luokilla.

    Kevätlukukausi alkaa 7.1.2019 klo 9.00!

    Uimahalliin 1.lk/5.-6.lk keskiviikkona 6.2. ja 2.-4.lk:t keskiviikkona 13.2.

  • Liikennekasvatuksen painopisteet koulussamme ovat turvallinen koulumatka pyöräillen tai kävellen sekä asiallinen käytös koulukyydissä.