Järjestyssäännöt


Järjestyssäännöt (päivitetty marraskuu 2021)

Yleistä

Koulumme työrauhan, turvallisuuden ja viihtyvyyden ylläpitämiseksi ja kasvatuksellisten tavoitteiden saavuttamiseksi koulussamme noudatetaan peruskoulua koskevia lakien ja asetusten määräyksiä sekä koulumme omia järjestyssääntöjä. Lisäksi koulullamme noudatetaan kouluviranomaisten, opettajien sekä henkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä.

Jokaisella oppilaalla on oltava oikeus turvalliseen koulunkäyntiin. Kiusaamisesta tai väkivallasta tulee välittömästi ilmoittaa opettajalle.

Koulun alue

Koulun alueeseen kuuluu välituntipiha, monitoimiareena ja pallokenttä. Pyörätelineiden alue ei kuulu välituntipihaan, eikä myöskään koulun alanurmontien puoleinen pääty, lukuunottamatta pallokenttää.

Koulun alueelta ei saa koulupäivän aikana poistua ilman lupaa. Koulun eri tiloissa on noudatettava annettuja turvallisuusmääräyksiä.

Kuvien käyttö

Koulutyössä kuvataan ja otetaan videoita melko usein ja näihin toimintoihin pitää olla kuvattavien lupa. Otosten levittäminen muun yleisön nähtäville perustuu aina lupaan, jonka oppilaan kohdalla antaa huoltaja.

Koulun omaisuus

Koulun omaisuutta on kohdeltava huolella ja käytetyt välineet on palautettava paikoilleen. Rikkoutumisesta on tehtävä välittömästi ilmoitus opettajalle. Tahallisesti koulun omaisuudelle aiheutettu vahinko on korvattava.

Koulumatkat

Koulun säännöt koskevat myös koulumatkoja. Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä ja pyöräiltäessä on kypärän käyttö pakollista.

Tervehtiminen

Oppilaat tervehtivät asiallisesti kaikkia koulun alueella kohtaamiaan aikuisia tavatessaan heidät päivittäin ensimmäisen kerran.

Varusteet

Kouluun saavutaan asiallisesti pukeutuneina, tehtäviin valmistautuneina ja tarvittavat varusteet mukana. Matkapuhelimet suljetaan tai asetetaan äänettömäksi ja käyttöä vältetään kouluaikana.

Turvallisuussyistä vaarallisiksi katsottavia välineitä ei saa kouluun tuoda. Opettajalla on oikeus ottaa esim. teräase tällä perusteella pois.

Välitunnit

Sisätiloissa liikutaan rauhallisesti mutta viivyttelemättä, ovissa ja portaissa varoen. Luokissa, portaissa ja eteisessä ei saa juosta. Tarpeeton oleskelu ja liikkuminen sisätiloissa ei ole sallittua. Välitunnilla mennään ulos viivyttelemättä oppitunnin päätyttyä. Oppilas saa viettää välitunnin sisällä vain opettajan tai terveydenhoitajan luvalla. Ulkovälitunnin pakkasraja on -15 C. Tuulisella säällä raja voi olla pienempikin ja tuulettomalla suurempi. Jokaisella on oikeus leikkiä välituntileikkejään muiden häiritsemättä. Lumipallojen heittäminen on turvallisuussyistä kielletty.

Järjestäjät

Luokka voi sopia järjestäjien käytöstä. Järjestäjän tehtäviin kuuluu opettajan antamat tehtävät. Järjestäjä ei saa ilman opettajan lupaa luovuttaa tehtäviään toiselle oppilaalle. Järjestäjä ei saa oleskella välitunnin aikana käytävällä tai toisessa luokassa.

Ruokailu

Ruokailuun siirrytään rauhallisesti opettajan johdolla jonoissa. Ruokailussa keskustellaan ääntä korottamatta yleisen viihtyvyyden turvaamiseksi. Kaikkia ruokalajeja vähintäänkin maistetaan ja ruokailuvälineitä käytetään asiallisesti. Ruokailun päätyttyä ruokailuvälineet viedään keräyspaikkaan siististi.

Muut ohjeet

Makeisten tuonti kouluun on sallittu vain erityistapauksissa ja opettajan luvalla. Koulutilojen roskaamista ja turmelemista tulee välttää.